Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i IFK Österåker Viking HC
BLI MEDLEM
Anmälan öppen till camp v 33
2018-07-06 13:30
Under sommaren byts kylaggregatet ut i våra ishallar och det är nu klart att arbetet blir klart i god tid så att vi kommer kunna genomföra vår populära uppstartscamp även i år.Inbjudan till årsmöte
2018-07-01 23:16
Föreningens medlemmar inbjuds till årsmöte, vilket äger rum kl 18.30 söndag den 19:e augusti i Berga Teater,  Lennart Neckmans Väg 8, Åkersberga. För att ha rösträtt vid stämman erfordras att medlemsavgiften för säsongen 2018/19 är till fullo betald senast samma dag.
Eventuella motioner skall tillställas någon i styrelsen senast den 29:e juli..

Agenda:

1) upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2) val av ordförande och sekreterare för mötet.

3) val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare.

4) fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5) fastställande av dagordningen

6) a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9) val av föreningsordförande tillika styrelsens ordförande för ett år

10) val av tre övriga styrelseledamöter för två år

11) val av en revisor och en revisors suppleant för ett år

12) fråga om val av ombud till IFK Österåkers IA årsmöte (bör vara ordf.)

13) val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen

14) behandling av styrelsens förslag/propositioner

a) förslag medlemsavgift

b) övriga förslag

15) behandling av motioner som senast tre veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem i förenigen

16) behandling av övriga ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet

17) övriga ärenden

Matchen mot cancer
2018-06-06 21:53

Lördag 9 juni är det dags att utkämpa Matchen mot Cancer på Åkersberga golfklubb. Kom och träffa profiler som Rikard Rakell, Gabriel Landeskog, Rikard Franzen, Henrik Strömblad, Anders Limpar, Greg Poehler, Harald Lückner, David Åslin, Pontus Kåmark, Anette Norberg, Maria Möller och många fler. Profilerna spelar en 18-håls golfrunda tillsammans med privatpersoner. Som publik kan man välja fritt vilken boll man väljer att följa. Det kommer vara tävlingar, auktion och många andra roliga händelser på plats.


Team 08 från IFK Österåker Vikings deltar under dagen med en skottramp där man ska tävla i att slå snabbast. Allt överskott från dagen går oavkortat till forskning för cancer (Radiohemmet samt Cancerrehabfonden). Välkommen som publik och upplev ett unikt tillfälle att träffa många hockeyprofiler på plats. För att se de objekt profilerna skänkt till auktionen gå in på facebook.com/matchenmotcancer där du även hittar mer info om eventet. Välkommen! PS: glöm inte autografpennan!


Målvaktsträff med CCM
2018-05-21 08:52
Onsdag 23 maj kl 17.00 - 20.00 är det målvaktsträff med CCM hos Hockeygear i Solna och alla målvakter och målvaktsföräldrar i Österåker är inbjudna.

Årets nyheter från CCM finns till försäljning och du kan få hjälp med att designa dina egna skydd.
SportAdmin Medlemsapp
2018-05-21 06:00
Nu lanserar vi vår Medlemsapp. I MedlemsAppen får medlemmen full koll på bland annat sina aktiviteter, kallelser (med pushnotiser), kalender, kontakter, nyheter och utskick. 

För idrottsföräldern innebär det också en förenklad idrottsvardag då denne kan samla allt på en och samma plats.

En ytterligare smart funktion för idrottsföräldern som har barn i olika lag/grupper (t ex ett barn som både deltar i ett flicklag och ett U-team, eller 2 barn i olika team) är att man kan få en tydlig överblick genom att samla allt i ett och samma flöde.

Men självklart kan man även filtrera och enbart visa exempelvis aktiviteter kopplade till en specifik medlem.

Appen kan du ladda ner på Appstore eller Google Play.

BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
Camper, 06/07 19:24 
A-lag, 08/05 12:59 
 
 
Sponsorer