Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Bli medlem i IFK Österåker Viking HC
BLI MEDLEM
Inbjudan till årsmöte 13 aug
2019-07-01 18:17
Föreningens medlemmar inbjuds till årsmöte, vilket äger rum kl 19.00 tisdag den 13:e augusti i Berga Teater,  Lennart Neckmans Väg 8, Åkersberga. För att ha rösträtt vid stämman erfordras att medlemsavgiften för säsongen 2019/20 är till fullo betald senast samma dag.
Eventuella motioner skall tillställas någon i styrelsen senast den 23:e juli..

Agenda:

1) upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2) val av ordförande och sekreterare för mötet.

3) val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare.

4) fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5) fastställande av dagordningen

6) a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9) val av föreningsordförande tillika styrelsens ordförande för ett år

10) val av tre övriga styrelseledamöter för två år

11) val av en revisor och en revisors suppleant för ett år

12) fråga om val av ombud till IFK Österåkers IA årsmöte (bör vara ordf.)

13) val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen

14) behandling av styrelsens förslag/propositioner

a) förslag medlemsavgift

b) övriga förslag

15) behandling av motioner som senast tre veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem i föreningen

16) behandling av övriga ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet

17) övriga ärenden


Välkomna.

Styrelsen

2019-07-01 12:58
Läs ordförandens sommarkrönika om den kommande säsongen.
Anmälan till uppstartscampen v.33 är nu öppen
2019-06-08 01:48
Vecka 33 är det dags för vår populära uppstartscamp!

Ungdomsansvarig anställd från 1 juni
2019-05-24 00:53
Vi har den stora glädjen att meddela att Stefan Falk har anställts som Ungdomsansvarig i föreningen med start 1 juni 2019. 
Årets unga ledare - Ellen Norström
2019-05-11 20:49
Ellen Norström, IFK Österåker Vikings, utsågs till Årets unga ledare vid Den stora idrottsdagen, ett evenemang arrangerat av Österåkers Kommun i samarbete med det lokala föreningslivet.

För varmt och omhändertagande sätt i kombination med starkt driv och passionerat engagemang i att stötta och skapa de bästa förutsättningarna för föreningens flickor.

Stort grattis till Ellen!
J18
Nu bygger vi för säsongen 19/20
2019-05-10 17:44, J18
Nu är sommarfysen i full gång och vi bygger upp spelarna på bästa sätt inför start av isträningarna i augusti. Styrka, explosivitet, uthållighet, kondition. Idag står Beep-test på schemat.

Du som är född 2002 och 2003 och vill ha en försäsongsfys på högsta nivå är välkommen att höra av dig till oss och testa.
BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
 
Sponsorer
Länkar