Nyheter från IFK Österåker Vikings
Inbjudan till föräldrautbildning 24 augusti
2017-06-25 21:50
Vill du bli världens bästa Idrottsförälder?

Stockholms ishockeyförbund i samarbete med SISU idrottsutbildarna Stockholm bjuder in till föräldrautbildning med Johan Fallby.

Utbildningen sker i Quality Hotel Globen kl 18.00 - 21.00, torsdag 24/8. Utbildningen är kostnadsfri. Läs mer i inbjudan nedan:
Pre-season Camp för 2001 - 2009
2017-06-20 08:03
Nu har bokningen till den populära uppstartscampen v 33 i Österåkers sportcentrum öppnat. Campen är 5 dagar, tisdag - lördag, men smygstartar redan på måndag med Open ice. Inskrivning sker på söndagen då spelarna delas in i träningsgrupper och får sitt schema.

Campen är öppen både för medlemmar i IFK Österåker Vikings och för spelare från andra föreningar. Man behöver inte vara medlem i Österåker för att delta och avgiften är densamma oavsett om man är medlem eller inte. Läs mer under "Pre-season Camp v 33".

OBS! Vid bokning före 1 juli erhåller man en T-shirt. Efter det datumet kan T-shirt inte garanteras.

Anmälan:
Anmälan gör du på länken under sidan "Pre-season Camp v 33" eller nedan.
Årsmöte onsdag 23 augusti kl 19.00
2017-06-17 09:33
Föreningens medlemmar kallas till årsmötet, vilket äger rum kl 19.00 onsdag den 23:e augusti i Berga Teater, Skolvägen 2, Åkersberga. För att ha rösträtt vid stämman erfordras att medlemsavgiften för säsongen 2017/18 är till fullo betald senast samma dag (om avgift är betald senare än 1 vecka före stämman ombeds medlem medtaga verifikation som styrker inbetalningen).
Eventuella motioner skall tillställas någon i styrelsen senast den 2:a augusti.

Agenda:

1) upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2) val av ordförande och sekreterare för mötet.

3) val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare.

4) fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5) fastställande av dagordningen

6) a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9) val av föreningsordförande tillika styrelsens ordförande för ett år

10) val av tre övriga styrelseledamöter för två år

11) val av en revisor och en revisors suppleant för ett år

12) fråga om val av ombud till IFK Österåkers IA årsmöte (bör vara ordf.)

13) val av ordförande och två övriga ledamöter av valberedningen

14) behandling av styrelsens förslag/propositioner

a) förslag medlemsavgift

b) övriga förslag

15) behandling av motioner som senast tre veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem i förenigen

16) behandling av övriga ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet

17) övriga ärenden

Målvaktsträff på Hockeygear 24 maj
2017-05-23 16:53
CCM målvaktsträff

På Onsdag 24 Maj arrangerar vår samarbetspartner Hockeygear stor målvaktsdag tillsammans med CCM! Kom och kolla på nya CCM Eflex 3 skydden!. 


Datum och tid: 2017-05-24 kl. 18-20


Plats: Växlarevägen 27 i Solna


Detta är en smygöppning i Hockeygears nya lokaler. Stor nyöppning kommer att ske 26-28 Maj.


http://gantrack5.com/t/v/3_MzA0MjcwMzIzMQ==/

Sponsortillfälle!
2017-05-11 21:40
Varje säsong spelas ca 350 matcher i vår ishall vilket innebär totalt över 12.000 åskådare som följer våra olika lag, från ungdom till A-lag och veteraner. Vill du att ditt företag ska synas och samtidigt stödja vår förening, har du nu ett tillfälle att teckna sponsoravtal med exponering i en av isens tekningscirklar.

Kontakta Marknadsansvarig, Claes Eléhn, för mer information.

Nyheter från våra lag
Camper, 12/06 20:14 
U14 - Team 04, 04/06 09:50 
U12 - Team 06, 01/04 15:40