Det här innebär ett medlemskap
Att vara medlem i föreningen innebär att man kan vara med och påverka hur föreningen ska utvecklas. Vid den årliga föreningsstämman i augusti kan man vara med och genom sin rösträtt ha inflytande i att tillsätta styrelse och rösta i de frågor där stämman ska ta beslut. Främst handlar det om vilken riktning föreningen skall ha. Exempelvis beslutas då om innevarande års budget.
För att kunna rösta vid stämman måste medlemsavgiften vara till fullo betald.
Att vara aktiv i våra team
För att delta i något våra team behöver man vara medlem.

Hockeyskolan:
När man anmäler sig till Hockeyskolan blir man också registrerad som medlem och betalar medlemsavgiften. Vill du börja spela hockey anmäler du dig på länk under "Börja spela hockey".

Ungdoms-, juniorhockey och seniorhockey:
Om man kommer från annan förening måste man göra en övergång från den tidigare föreningen. Kontakta vår sportchef för att diskutera en övergång. Sportchefen tar då in de uppgifter som behövs för att göra övergång och lägga upp ny medlem i föreningen.

Jurassic:
Vill man börja spela hockey med Jurassic skickar man intresseanmälan till lagledaren för Jurassic (se kontaktuppgifter under "Jurassic") så ser lagledaren till att du blir registrerad som medlem.
Supportermedlem
Om man inte är aktiv som utövare i något av våra team kan man vara supportermedlem. Vanligt är att man som ledare i föreningen eller som förälder är medlem. (Har man underåriga barn i föreningen representerar man sitt barn vid stämman, men det kan ju vara så att den ena föräldern representerar barnet och den andre har ett eget medlemskap.)
Men man behöver inte vara aktiv i föreningen för att vara medlem. Vem som helst som är intresserad av att stötta föreningen kan vara medlem.
Att vara medlem utan att vara aktiv kallar vi för supportmedlem. Man har samma rättigheter och skyldigheter som aktiva medlemmar när man är supportermedlem. För att bli supportermedlem anmäler man sig på länken "Supportermedlem". Supportermedlemskapet hittar man under rubriken "Övrigt" i anmälningsformuläret.
Måste man vara medlem för att delta i våra camper?
Nej, för att delta i de camper och special skills vi arrangerar behöver man inte vara medlem i föreningen. Det är vanligt att medlemmar i andra föreningar deltar i våra camper och de är då inte intresserade av att vara medlem även i vår förening. Dock kan det beroende på aktivitet vara olika priser för deltagande om man är medlem eller inte. Det framgår i sådana fall i anmälan.
Frågor om medlemskap
Om du har frågor om medlemskap kan du kontakta någon i styrelsen.
 
 
Sponsorer