Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Det här innebär ett medlemskap
Att vara medlem i föreningen innebär att man kan vara med och påverka hur föreningen ska utvecklas. Vid den årliga föreningsstämman i augusti kan man vara med och genom sin rösträtt ha inflytande i att tillsätta styrelse och rösta i de frågor där stämman ska ta beslut. Främst handlar det om vilken riktning föreningen skall ha. Exempelvis beslutas då om innevarande års budget.
För att kunna rösta vid stämman måste medlemsavgiften vara till fullo betald.
När behöver man medlemskap
För att delta i något våra team behöver man vara medlem. Med medlemskapet följer också en försäkring. För att delta i våra camper och är medlem i annan förening behöver däremot man inte vara medlem hos oss.

Hockeyskolan:
När man anmäler sig till Hockeyskolan blir man också registrerad som medlem och betalar medlemsavgiften.

Ungdomshockey (pojkar och flickor):
Du som redan är medlem i föreningen får automatiskt faktura på medlems- och träningsavgift varje ny säsong, såvida du inte anmält till kansliet att du väljer att sluta spela ishockey och vill träda ur föreningen.
Om du är medlem i annan förening men vill göra en övergång till Österåker måste du alltid först kontakta din förening innan du kontaktar oss. Din förening tar därefter kontakt med vår sportchef. För övergångar gäller Stockholms Ishockeyförbunds seriebestämmelser för SHC.

Junior- och seniorhockey:
Om man kommer från annan förening måste man göra en övergång från den tidigare föreningen. Kontakta vår sportchef för att diskutera en övergång. Sportchefen tar då in de uppgifter som behövs för att göra övergång och lägga upp ny medlem i föreningen.

Damer:
Damer som vill börja spela ishockey anmäler sig till träningsgruppen och blir medlem när man betalat medlems- och träningsavgiften.

IceAge, Jurassic, Veteraner:
Vill man börja spela hockey med dessa team skickar man först intresseanmälan till respektive lagledare. Först efter överenskommelse med lagledaren kan man anmäla sig.
Supportermedlem
Om man inte är aktiv som utövare i något av våra team kan man vara supportermedlem. Vanligt är att man som ledare i föreningen eller som förälder är medlem. (Har man underåriga barn i föreningen representerar man sitt barn vid stämman, men det kan ju vara så att den ena föräldern representerar barnet och den andre har ett eget medlemskap.)
Men man behöver inte vara aktiv i föreningen för att vara medlem. Vem som helst som är intresserad av att stötta föreningen kan vara medlem.
Att vara medlem utan att vara aktiv kallar vi för supportmedlem. Man har samma rättigheter och skyldigheter som aktiva medlemmar när man är supportermedlem. För att bli supportermedlem anmäler man sig på länken "Supportermedlem". Supportermedlemskapet hittar man under rubriken "Övrigt" i anmälningsformuläret.
Måste man vara medlem för att delta i våra camper?
Nej, för att delta i de camper och special skills vi arrangerar behöver man inte vara medlem i föreningen. Det är vanligt att medlemmar i andra föreningar deltar i våra camper och de är då inte intresserade av att vara medlem även i vår förening. Dock kan det beroende på aktivitet vara olika priser för deltagande om man är medlem eller inte. Det framgår i sådana fall i anmälan.
Frågor om medlemskap
Om du har frågor om ditt medlemskap kan du kontakta någon i styrelsen eller maila till kansliet.
 
Sponsorer
Länkar