SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Avgifter

Avgifterna för säsongen består av medlemsavgift samt träningsavgift. Medlemsavgiften är densamma för alla spelare medan träningsavgiften är beroende av vilket lag man åldersmässigt hör till.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i föreningen är 400 kr och skall betalas av alla aktiva spelare. Man kan vara medlem även utan att vara aktiv spelare eller ledare, så kallad stödmedlem.

 
Medlemsavgiften fastställs på årsmötet och skall enligt stadgarna vara betald senast 1 november. Dock måste avgiften vara betald:
1. före årsstämman om man önskar delta i stämman med en rösträtt.
2. innan seriestart för att spelare ska vara registrerad i TSM och kunna delta i matcher.

Medlemmars rättigheter och skyldigheter finns att läsa i föreningens stadgar.
Träningsavgift

Träningsavgiften omfattar hela perioden 15 augusti - 15 juni (10 månader). Barnverksamheten U9-U12 samt FC-FB omfattar perioden 15-augusti - 15 april. (8 månader). Lagträningar för barn & ungdom har generellt uppehåll under skolloven. Träningsavgiften betalas utifrån det team där man har sin lagtillhörighet oavsett ålder.


Avgifter säsongen 2021 / 22

  A-lag Herrar  5.000 kr
   
 Junior  
  J20  15.200 kr
  J18  15.200 kr
   
 Ungdom (pojkar)  
  U16  9.900 kr
  U15  9.400 kr
  U14  8.900 kr
  U13  8.200 kr
 Barn (pojkar)  
  U12  5.700 kr
  U11  4.800 kr
  U10  4.100 kr
  U9  3.300 kr
   
 Flickor Ungdom (även de som deltar i pojkteam)  
  DJ - Dam junior  9.500 kr
  FA  5.300 kr
 Flickor Barn (även de som deltar i pojkteam)  
  FB  4.600 kr
  FC  2.600 kr
   
 Hockeyskolor  Barn (period ca 20 sep - 31 mars)  
 Nybörjare (tidigast det år barnet fyller 5år)  1.000 kr
 Fortsättning (minst ett år i hockeyskola)  1.000 kr
 Flickor (från 5 år, alla nivåer)  1.000 kr
   
 Skridskoskola  Barn (period ca okt/nov - feb/mar)  
 Skridskoskoj - för barn under 5 år     300 kr
   
 Veteraner och rekreationslag  issäsong sep-mars  
 Veteraner, (H35, H45 inkl 2 pass/vecka & seriespel)*  2.500 kr
 Jurassic ( inkl. 2 pass/vecka & seriespel)*  2.500 kr
 Ice Age (inkl. 2 pass/vecka ) *  2.500 kr
 Wonder Women (inkl. 2 pass/vecka & seriespel)**   4.000 kr
 Hockeyskola Damer (inkl. 2 pass/vecka)**  2.500 kr
   


Ungdomsspelare som är nybörjare i ett annat team än Hockeyskolorna och inte deltar i matchspel under hela  innevarande säsong får träningsavgiften reducerad med 25%. Kontakta i så fall kansliet för reduktion av avgiften innan du betalar.

 

Rekreationsspelare som vill delta i fler rekreationsgrupper får 50% rabatt på den andra gruppens avgift.

 

Följande ingår i träningsavgiften 
 • Ishallshyra vid träning
 • Ishallshyra och domare vid seriematcher
 • Tränare och materialare*
 • Ishockeyförbundets seriespelsavgifter
 • Ishockeyförbundets licens- och registreringsavgifter
 • Övriga förbundsavgifter
 • Spelarförsäkring
 • 2 träningsmatcher inkl. domare
 • Plats i förråd*
 • Tillgång till träningströja*
 • Tillgång till matchtröja*
 • Tillgång till matchdamasker*
 • Slip (att användas av utbildad materialare)
 • Diverse material (t ex puckar vid träning)
*  Gäller ej Veteraner & rekreationslag som står för sina egna utrustningskostnader. Veteraner, rekreationslag, U9
    och U10 erhåller endast förråd i mån av tillgång.
** Wonder Womens seriespel administreras av Stockholms Ishockeyförbund med högre avgifter vad avser anmälan
    och övrig administrering. Föreningen står kostnadsrisken för antalet spelare. Matchtröjor till seriespel möjligör
    föreningen via lån från andra lag. Ev. överskott bidrar till ungdoms-/barnverksamheten. Föreningen stöttar med
    utbildning av ledare i så stor utsträckning som möjligt.
    I Damernas hockeyskola ingår föreningsledare som leder passen. 
 
Respektive team upprättar lagkassa för att bekosta träningsmatcher utöver de som ingår, träningsläger, cuper, visst material (sjukvårdväska/material, väskor till matchtröjor, o dyl) och liknande kostnader.

Betalning
Träningsavgiften betalas i sin helhet för hela säsongen. Man kan välja att lägga upp betalningen som delbetalning vid flera tillfällen (se nedan), eller välja att betala hela beloppet på en gång. Föreningen har anlitat Billmate som sköter betalningstransaktioner och ev. indrivning av skulder. 

OBS! Om man senare under säsongen väljer att sluta med hockey, eller gör övergång till annan förening,  återfår man ingen del av avgiften och om man valt att delbetala avgiften måste man fullfölja betalningsplanen.
Obetald faktura på träningsavgiften medför omedelbar avstängning från matchspel och kan i förlängningen leda till uteslutning ur föreningen.
Betallösningar
Föreningen använder sig av Sportadmins "Kansliservice" som tillhandahåller en betallösning från Billmate (www.billmate.se). Genom Billmate kan man välja om man:
1. betalar hela beloppet direkt med kredit-/betalkort
2. vill få en faktura och betala i sin internetbank
3. delar upp betalningen på flera inbetalningar under säsongen (får faktura en gång per månad).

OBS! Om man väljer alternativ 2 eller 3 och får faktura hemskickad kommer Billmate att göra en kreditupplysning.

Avgifter vid betalning av hela beloppet direkt (alternativ 1 och 2):

  Belopp att betalaAdministrativ avgift
  <200 kr  19 kr
  201 - 400 kr   29 kr
  401 - 700 kr  39 kr
  701 - 1500 kr  49 kr
  >1500 kr  59 kr
  
 Avgifter vid delbetalning (alternativ 3): 
  
 Uppläggningsavgift 99 kr
 Aviavgift per delbetalning 39 kr
 Ränta:
 3 månader
 6 månader
 12 månader
 
Räntefritt
12% effektiv ränta
12% effektiv ränta

Ångerrätt / återbetalning

När man bokat sig på något av föreningens arrangemang har man 14 dagars ångerrätt. Om du ångrat din bokning ska du skriftligen kontakta kansliet på kansli@osterakerhockey.se. Du måste bifoga personnumret på den person som du bokat samt vilken aktivitet det är du vill ångra. Ångerrätten gäller enbart fram till det datum aktiviteten påbörjas.

 
Efter det att tiden för ångerrätt gått ut har man enbart möjlighet till återbetalning vid sjukdom eller skada som medför att man inte kan delta alls under resterande aktivitet eller innevarande säsong. Sådan sjukdom eller skada ska intygas av läkare. Återbetalningen kan komma att reduceras med kostnader som redan hunnit uppstå hos föreningen och som inte kan avbokas. Om aktiviteten hunnit påbörjas avräknas redan genomförda aktiviteter och kostnader som uppstått såsom kläder o dyl. Om mindre än 75% kvarstår av aktiviteten / issäsongen återbetalas inget vid sjukdom eller skada.
 

 

Tillfällig rabatt av spelaravgift med anledning av Covid-19

 

20/21 är som känt ett väldigt ovanligt år med anledning av Covid-19 pandemin. Sedan 29 oktober 2020 har endast föreningens barn- och ungdomsverksamhet fått vara på is. Juniorer & seniorer har endast fått fortsätta med fysträning utomhus. Alla fasta kostnader för föreningen har kvarstått under året för anmälningsavgifter, försäkringar, organisation och ledare som är fortsatt anställda och arvoderade för den träning som fått utföras, samt alla övriga kostnader som i flera fall blev ännu högre med allt merarbete och merkostnader som pandemin har medfört. 

 

Därutöver har det blivit intäktsbortfall från bl.a. Riksidrottsförbundets och kommunens LOK stöd när aktiviteter inte genomförs och inte heller sponsorbidrag kommit in. 

 

En idrottsförening kan inte likställas med ett företag som levererar en tjänst där man kan önska återbetalning för en tjänst som inte levereras. Vi är alla solidariska i en förening, vilket innebär att vi alla är del av föreningens överskott eller underskott. Vi är inte heller en ekonomisk förening där medlemmarna kan ta del av ett eventuellt överskott. Hela det ekonomiska resultatet går in i föreningens verksamhet, både överskott såväl som underskott. Blir det ett stort underskott i år kommer det behöva kompenseras efterföljande säsonger för att kunna fortsätta bedriva verksamhet på ett sunt sätt. Dels både för att täcka årets underskott och dels kommande säsongs verksamhet.  

 

Hur föreningen fungerar för de som är medlemmar går det att läsa mer om i stadgarna som finns i menyn till vänster..

  

I och med alla de RF bidrag föreningen ansökt om och fått godkända, liksom från Tillväxtverket kunde bokslut för 20/21 uppvisa ett smärre positivt resultat inkluderande ett förslag från styrelsen om en tillfällig rabatt på 21/22 års träningsavgift, för drabbade grupper. Vid årsmötet 21 juni 2021 tog medlemmarna beslut att genomföra styrelsens förslag (Se nedan) 

 

Mot bakgrund av ovan kommer därför nedan att genomföras:

 

Att ge en tillfällig rabatt per spelare till medlemmar som säsongen 20/21 betalat full spelaravgift i respektive grupp och som även ska betala full spelaravgift för säsongen 21/22. Rabatt för avgift 21/22 avser den grupp som spelaren tillhörde 20/21:

A-lagspelare - all rabatt används för att täcka delar av lagets kostnader 21/22.

Juniorer födda 2004-2002 – 2200 kr i rabatt/person

Juniorer födda 2001 och tidigare – 4200 kr i rabatt/person
Ice Age – 600 kr I rabatt /person
Jurrassic – 600 kr I rabatt/person
Veteraner – 600 kr I rabatt/person
Wonder Women – 600 kr I rabatt/ person
Barn- Ungdomar födda 2005 och senare:
U9 - 200 kr i rabatt/person
U10 - 200 kr i rabatt/person

FC - 200 kr i rabatt/person
U11 - 300 kr i rabatt/person
U12 - 300 kr i rabatt/person

FB - 300 kr i rabatt(person
U13 -500 kr i rabatt/person
U14 - 500 kr i rabatt/person
U16 – 1800 kr i rabatt/person


Total rabatt som beräknas belasta föreningen uppgår till ca 400.000 kr.

Rabatten för berörda kommer vara inkluderad (avdragen) på den faktura som skickas ut inför säsongen 21/22.

 

Har du ytterligare frågor om detta så är du välkommen att kontakta Kassor@osterakerhockey.se eller Ordforande@osterakerhockey.se. 

 
Sponsorer
Länkar